Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý văn hóa (A)

7229042A
Đại Học
Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D09, D15, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Xét Học Bạ

Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :18.0

Xét ĐTN THPT: 100%

C00:18.5 D01:18.5 D09:18.5 D15:18.5
80
10,600,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh