Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý văn hóa (A)

7229042A
Đại Học
Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D15, D09

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:18.5 D01:18.5 D09:18.5 D15:18.5
50
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh