www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A)

7810103A
Quản trị lữ hành
Đại Học
Chính quy
12,600,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D01, D01, D10, D10, D10, D15
: 100%
C00:25.0 D01:25.0 D10:25.0 D10:25.0
: 100%
C00:25.0 D01:25.0 D10:25.0 D15:25.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
150
195,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
dhvh@hcmuc.edu.vn
51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: