Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7310630
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D10, C00, D01, D15

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:20.0 D01:20.0 D10:20.0 D15:20.0
80
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh