Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Đông phương học

7310608
Đại Học
Nhật Bản học ,Hàn Quốc học
Chính quy
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A01, C00, D01, D15
Xét Học Bạ A01:18.0 C00:18.0 D01:18.0 D15:18.0 Xét ĐTN THPT A01:15.0 C00:15.0 D01:15.0 D15:15.0
100
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh