Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Pháp

7220203
Đại Học
Tiếng Pháp thương mại
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A01, D10, D01, D14, D15
Xét Học Bạ A01:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0 Xét ĐTN THPT A01:17.0 D01:17.0 D10:17.0 D15:17.0
20
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh