Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Nhật

7220209
Đại Học
Tiếng Nhật thương mại
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
D10, A01, D01, D15

Xét ĐTN THPT: 70 %

A01:15.0 D01:15.0 D10:15.0 D15:15.0
Xét Học Bạ A01:18.0 D01:18.0 D10:18.0 D15:18.0
100
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh