Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Văn hóa học

7229040
Đại Học
Văn hóa di sản ,Văn hóa du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
C00, D01, D14, D15

Xét ĐTN THPT: 70 %

C00:17.0 D01:17.0 D14:17.0 D15:17.0
Xét Học Bạ C00:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0
50
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh