Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Tâm lý học

7310401
Đại Học
Tham vấn và trị liệu tâm lý ,Tham vấn và quản trị nhân sự
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, C00, B00, D01

Xét ĐTN THPT: 75 %

A00:15.0 B00:15.0 C00:15.0 D01:15.0
Xét Học Bạ A00:18.0 B00:18.0 C00:18.0 D01:18.0
200
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh