Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Quản trị lữ hành ,Hướng dẫn du lịch
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, C04, C04
A00:18.0 C00:18.0 C04:18.0 D01:18.0
D01:15.0 C04:15.0 C00:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
250
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: