Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Quản trị lữ hành ,Hướng dẫn du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, C00, D01, C04
Xét ĐTN THPT A00:15.0 C00:15.0 C04:15.0 D01:15.0 Xét Học Bạ A00:18.0 C00:18.0 C04:18.0 D01:18.0
250
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh