Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, B00, D07, D08
Xét ĐTN THPT A00:15.0 B00:15.0 D07:15.0 D08:15.0 Xét Học Bạ A00:18.0 B00:18.0 D07:18.0 D08:18.0
0
32,000,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh