Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A01, D10, D01, D07
Xét Học Bạ A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0 D10:18.0

Xét ĐTN THPT: 70 %

A01:15.0 D01:15.0 D07:15.0 D10:15.0
100
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh