Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Quản trị doanh nghiệp thủy sản ,Kinh doanh quốc tế ,Quản trị chuỗi cung ứng ,Marketing ,Quản trị tài chính doanh nghiệp ,Quản trị nhân sự ,Quản trị dự án ,Kinh doanh thương mại ,Quản trị kinh doanh tổng hợp
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, C04, C04
A00:18.0 A01:18.0 C04:18.0 D01:18.0
: 83%
A00:15.0 A01:15.0 C04:15.0 D01:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
600
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: