Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị doanh nghiệp thủy sản ,Kinh doanh quốc tế ,Quản trị chuỗi cung ứng ,Marketing ,Quản trị tài chính doanh nghiệp ,Quản trị nhân sự ,Quản trị dự án ,Kinh doanh thương mại ,Quản trị kinh doanh tổng hợp
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C04
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 C04:18.0 D01:18.0

Xét ĐTN THPT: 83 %

A00:15.0 A01:15.0 C04:15.0 D01:15.0
600
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh