Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207
Đại Học
Kỹ thuật điện tử - viễn thông ,Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C01
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 C01:18.0 D01:18.0

Xét ĐTN THPT: 70 %

A00:15.0 A01:15.0 C01:15.0 D01:15.0
50
32,000,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh