Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Hệ thống thông tin ,Mạng máy tính ,An toàn thông tin ,Kỹ thuật phần mềm
Chính quy
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C01
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 C01:18.0 D01:18.0

Xét ĐTN THPT: 70 %

A00:15.0 A01:15.0 C01:15.0 D01:15.0
100
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh