Logo

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM

Mã trường: CDD0213

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

6340404
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cap nhat sau

Cap nhat sau

Xét Học Bạ
Xét Học Bạ
150
6,450,000 VNĐ/năm
0
tuyensinh@hotech.edu.vn

215 Nguyễn Văn Luông, phường, 11, quận 6, Hồ Chí Minh

150