Logo

Trường Đại học Văn Lang

Mã trường: DVL

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG , Tuyển thẳng
A00, A01, D01, D03

Xét Học Bạ: 27 %

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D03:18.0

Xét ĐTN THPT: 73 %

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D03:18.0
Xét ĐT NLQG Tuyển thẳng
150
45,225,000 VNĐ/năm
300,000 VNĐ/tháng
Sau@vanlang.vn

45 Nguyễn Khắc Nhu, phường, Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh