Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Lang

Mã trường: DVL

Tuyển sinh năm 2022

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205
Đại Học
Chính quy
60,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, C01, C01
: 30%
D01:18.0 C01:18.0 A01:18.0 A00:18.0
: 70%
D01:17.0 C01:17.0 A01:17.0 A00:17.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
70
300,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
Sau@vanlang.vn
45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: