Logo

Trường Đại học Văn Lang

Mã trường: DVL

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị kinh doanh ,Quản trị kinh doanh (ISM)
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, C02, C01, C04
Tuyển thẳng Xét ĐT NLQG

Xét Học Bạ: 10 %

C01:18.0 C02:18.0 C04:18.0 D01:18.0

Xét ĐTN THPT: 90 %

C01:18.0 C02:18.0 C04:18.0 D01:18.0
500
45,220,000 VNĐ/năm
300,000 VNĐ/tháng
Sau@vanlang.vn

45 Nguyễn Khắc Nhu, phường, Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh