Logo

Trường Đại học quốc tế Sài Gòn

Mã trường: SIU

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
D12, D01, D11, D15, D72

Xét ĐTN THPT: 36 %

D01:14.0 D12:14.0 D15:14.0 D72:14.0

Xét Học Bạ: 64 %

D01:18.0 D11:18.0 D12:18.0 D15:18.0
140
47,684,000 VNĐ/năm
44 suất học bổng toàn phần 4 năm và cấp thêm 2 tr sinh hoạt phí hàng tháng cho những SV tổng kết 3 năm THPT đạt loại giỏi
không có
Admission@siu.edu.vn

8C & 16 Tống Hữu Định, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh

Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr