Logo

Đại học quốc tế Sài Gòn

Mã trường: SIU

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị kinh doanh ,Thương mại quốc tế ,Quản trị du lịch ,Kinh tế đối ngoại ,Marketing ,Quản trị nhà hàng - khách sạn
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, C00, D00, A07

Xét Học Bạ: 65 %

A00:18.0 A01:18.0 A07:18.0 D00:18.0

Xét ĐTN THPT: 35 %

A00:14.0 A01:14.0 C00:14.0 D00:14.0
310
47,684,000 VNĐ/năm
44 suất học bổng toàn phần 4 năm và cấp thêm 2 tr sinh hoạt phí hàng tháng cho những SV tổng kết 3 năm THPT đạt loại giỏi
không có
Admission@siu.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@6a03fd7

Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr

gfd

Xem thêm