Logo

Trường Đại học quốc tế Sài Gòn

Mã trường: SIU

Tuyển sinh năm 2021

Luật kinh tế

7380107
Đại Học
Luật kinh tế quốc tế
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
D96, A00, A01, C00, D01

Xét ĐTN THPT: 50 %

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D96:18.0

Xét Học Bạ: 50 %

A00:15.0 A01:15.0 C00:15.0 D01:15.0
100
47,684,000 VNĐ/năm
44 suất học bổng toàn phần 4 năm và cấp thêm 2 tr sinh hoạt phí hàng tháng cho những SV tổng kết 3 năm THPT đạt loại giỏi
không có
Admission@siu.edu.vn

8C & 16 Tống Hữu Định, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh

Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr