Logo

Trường Đại học Gia Định

Mã trường: GDU

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ anh

7220201
Đại Học
Tiếng Anh thương mại ,Tiếng Anh du lịch ,Tiếng Anh biên - phiên dịch ,Anh – Nhật ,Anh – Hàn ,Anh - Trung
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
D01, D14, D15, TB Học bạ lớp 11, 12 , TB Học bạ

Xét ĐTN THPT: 40 %

D01:14.5 D14:14.5 D15:14.5

Xét Học Bạ: 40 %

D01:16.0 D14:16.0 D15:16.0

Tuyển thẳng: 20 %

TB Học bạ:6.0 TB Học bạ lớp 11, 12 :12.0
150
22,000,000 VNĐ/năm
0
Tuyensinh@giadinh.edu.vn

185-187 Hoàng Văn Thụ, phường, 8, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh