Logo

Trường Đại học Gia Định

Mã trường: GDU

Tuyển sinh năm 2021

Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

7480102
Đại Học
Mạng máy tính ,An toàn thông tin
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
A00, A01, D01, C14, TB Học bạ lớp 11, 12 , TB Học bạ

Xét ĐTN THPT: 40 %

A00:14.0 A01:14.0 C14:14.0 D01:14.0

Xét Học Bạ: 40 %

A00:16.0 A01:16.0 C14:16.0 D01:16.0

Tuyển thẳng: 20 %

TB Học bạ:6.0 TB Học bạ lớp 11, 12 :12.0
270
22,000,000 VNĐ/năm
0
Tuyensinh@giadinh.edu.vn

185-187 Hoàng Văn Thụ, phường, 8, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh