Logo

Cao đẳng Hoa Sen

Mã trường: CDD0402

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị nhà hàng

6810206
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm - 7 học kỳ
Việt Nam

sau

Sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
Xét ĐTN THPT Xét Học Bạ
0
27,000,000 VNĐ/năm
0
tuyensinh@hsc.edu.vn

93 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh