Logo

Cao đẵng Hoa Sen

Mã trường: CDD0402

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị nhà hàng

6810206
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm - 7 học kỳ
Việt Nam

sau

Sau

Xét Học Bạ

Xét Học Bạ: 0%

0
0 VNĐ/năm
0
tuyensinh@hsc.edu.vn
http://
0916944455

93 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh