Logo

Cao đẳng Việt Mỹ

Mã trường: CDD0203

Tuyển sinh năm 2020

Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm

6220204
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm - 6 học kỳ
Việt Nam

12/9/2020

Sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
Xét Học Bạ Xét ĐTN THPT
60
20,000,000 VNĐ/năm
500,000 VNĐ/tháng

5-7-9-11 đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn, Phường Bình Hưng, Quận Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1.Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo CNTT- Ứng dụng phần mềm hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng CNTT chuyên sâu về phát triển ứng dụng (lập trình và phát triển dự án phần mềm). Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-Ứng dụng phần mềm có kiến thức chuyên sâu về công nghệ Java hoặc .NET, có kỹ năng lập trình tốt trên một trong hai ngôn ngữ Java hoặc C#, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

2.Phát triển sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT- Ứng dụng phầm mềm có thể phát triển triển sự nghiệp trong các lĩnh vực sau:

  • Làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm với các vị trí: lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên kiểm thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm, …
  • Làm việc trong các doanh nghiệp bất kỳ với các vị trí: chuyên viên IT doanh nghiệp, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, …
  • Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng
  • Học liên thông đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, … tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Xem thêm