Logo

Trường Cao đẳng công thương TpHCM

Mã trường: CES

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

5
Cao Đẳng
Chính quy
3 Năm - 6 học kỳ
Việt Nam

Đợt 1: 01/05/2020 - 31/07/2020; Đợt 2: 01/08/2020 - 13/08/2020; Đợt 3: Ngày 14/08/2020 - 31/08/2020

Đợt 1: 01/05/2020 - 31/07/2020; Đợt 2: 01/08/2020 - 13/08/2020; Đợt 3: Ngày 14/08/2020 - 31/08/2020

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG
A00, NLĐG, B00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:13.0 A01:13.0 B00:13.0 D01:13.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 B00:16.5 D01:16.5 Xét ĐT NLQG NLĐG:500.0
0
7,500,000 VNĐ/năm
300000
daotao@hitu.edu.vn

20 Tăng Nhơn Phú, phường, Phước Long B, quận 9, Hồ Chí Minh