Logo

Trường Cao đẳng công thương TpHCM

Mã trường: CES

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

C540204
Cao Đẳng
Quản trị kinh doanh tổng hợp ,Quản trị xuất nhập khẩu
Chính quy
3 Năm - 6 học kỳ
Việt Nam

Đợt 1: 01/05/2020 - 31/07/2020; Đợt 2: 01/08/2020 - 13/08/2020; Đợt 3: Ngày 14/08/2020 - 31/08/2020

Đợt 1: 01/05/2020 - 31/07/2020; Đợt 2: 01/08/2020 - 13/08/2020; Đợt 3: Ngày 14/08/2020 - 31/08/2020

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
NLĐG, A00, B00, A01, D01
Xét ĐT NLQG NLĐG:550.0 Xét ĐTN THPT A00:13.0 A01:13.0 B00:13.0 D01:13.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 B00:16.5 D01:16.5
0
7,500,000 VNĐ/năm
300000
daotao@hitu.edu.vn

20 Tăng Nhơn Phú, phường, Phước Long B, quận 9, Hồ Chí Minh