Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM (PasTeur)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

11,360,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

17.25 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

20.85 - 25.5 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

21.1 - 24.8 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.5 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị Khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D04

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.15 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT