Logo
Bảo hộ lao động - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Điện tử công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ ô tô - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Bán hàng trong siêu thị - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Điện lạnh - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 60 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ hàn - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Cơ điện tử - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm