Logo
Tài chính doanh nghiệp - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 20

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ may - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị du lịch và lữ hành - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , 150

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Điện công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Logistic (Quản trị chuỗi cung ứng) - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Nghiệp vụ nhà hàng - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm