Logo
Marketing - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

25.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

23.75 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,760,000 VNĐ/năm
Logo
Marketing - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,150,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn:

19.5 - 26.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D06, D07

Điểm chuẩn:

25.9 - 26.4 điểm
Logo
Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 320 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,210,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, A16, B00, C15, D01, D07, NLĐG, TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp

Điểm chuẩn:

0.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 690.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.6 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 270 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.9 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.55 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Trường Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ