Logo
Đông phương học - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 690.0 điểm
Logo
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Thiết kế nội thất - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

NLĐG

Điểm chuẩn:

, NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Thi tuyển, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ điện tử - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Xã hội học - Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Văn học - Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Pháp - Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

17.0 điểm