Logo
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM (PasTeur)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

11,360,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học FPT TPHCM (FPT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

75,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D96

Điểm chuẩn 2020:

21.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

20.35 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D04

Điểm chuẩn 2020:

22.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D01, A01

Điểm chuẩn 2020:

17.25 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn 2020:

21.1 - 24.8 điểm
Logo
Kinh tế - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 380 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D06, D07

Điểm chuẩn 2020:

25.9 - 26.4 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

19.75 điểm