Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 600 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Marketing - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

21.85 - 24.0 điểm
Logo
Khai thác vận tải - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

23.1 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

23.25 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C03, D01

Điểm chuẩn:

21.65 - 27.5 điểm
Logo
Kiến trúc (học tại cơ Cần Thơ) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Bất động sản - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

19.4 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A16, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Gia Định (GDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A09, C04, D01, TB Học bạ, TB Học bạ lớp 11, 12

Điểm chuẩn:

6.0 - 16.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

21.9 điểm