Logo
Kiến trúc (học tại cơ sở Đà Lạt) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn 2020:

18.25 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chất Lượng Cao , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

32,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90

Điểm chuẩn 2020:

20.15 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C04

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 310 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 131.8 triệu/năm

Học phí:

55,464,009 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, A01, A07, NLĐG, D00

Điểm chuẩn 2020:

17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D01, A01, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

17.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Đà Lạt) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn 2020:

15.15 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, A01, D14, D78

Điểm chuẩn 2020:

22.85 - 24.0 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

32,540,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

N05, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Luật - Trường Đại học luật TpHCM (HCMULAW)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 1,430 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01, D03, D06

Điểm chuẩn 2020:

22.5 - 27.0 điểm
Logo
Y tế công cộng - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm