Logo
Dược - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 270 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C14, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế nội thất - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị khách sạn - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị bán hàng - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tài chính ngân hàng - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A09, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 115 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ thông tin - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 220 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm