Logo
Ngôn ngữ anh - Đại học Kinh Tê TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 400000 , Tiếng Anh nhân hệ số 2; Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D96

Điểm chuẩn:

24.55 điểm
Logo
Toán kinh tế - Đại học Kinh Tê TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 400000 , Toán nhân hệ số 2; Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

21.83 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Đại học Kinh Tê TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 400000 , Toán nhân hệ số 2; Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

22.49 - 22.51 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh Tê TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 700 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.15 điểm
Logo
Marketing - Đại học Kinh Tê TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.9 điểm
Logo
Dược sĩ cao đẳng - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Cao đẳng hộ sinh - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Phát triển website và Digital Marketing - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ