Logo
Công nghệ sinh học - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D08

Điểm chuẩn:

26.75 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D96

Điểm chuẩn:

22.3 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C01, C02

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quan hệ công chúng - Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn:

17.5 - 23.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A15, C00, C15, C16, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng , Môn tiếng anh nhân hệ số 2.

Học phí:

29,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D07, D11

Điểm chuẩn:

23.75 điểm
Logo
Quan tri kinh doanh - Đại học FPT TPHCM (FPT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Mỗi năm học 3 học kỳ, Học phí tiếng anh (10.300.000 đ/2 tháng) - đóng 12 tháng cho 3 năm. Phí nhập học 4.600.000 đ. Phí tài liệu 200.000 đ/tháng

Học phí:

75,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D96

Điểm chuẩn:

21.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

12.0 - 16.0 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Nha Trang (NTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.5 - 21.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm