Logo
Dược học - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

25,085,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (TPHCM) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.05 điểm
Logo
Kinh tế - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

20.75 điểm
Logo
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học quốc tế - ĐHQG TpHCM (HCMIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 155 , ký túc xá tháng:

Học phí:

43,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

22.5 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D96, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Thiết kế thời trang - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H01, H06

Điểm chuẩn:

21.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Nha Trang (NTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.5 - 18.9 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

66,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D03, D07

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ