Logo
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

15.5 - 20.0 điểm
Logo
An toàn thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía nam) (PTIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

23.35 điểm
Logo
Xã hội học - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 145 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D14, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.0 điểm , NLĐG: 705.0 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , 30

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Khoa học Môi trường - Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , 150

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng (SMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.65 điểm
Logo
Marketing - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C02, D01

Điểm chuẩn:

21.5 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Mật mã (ACTVN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D09

Điểm chuẩn:

22.9 điểm