Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, A01, B08

Điểm chuẩn 2020:

13.0 điểm
Logo
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Trường Cao đẳng cần thơ (CDCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00

Điểm chuẩn 2020:

điểm
Logo
Tiếng Anh - Trường Cao đẳng cần thơ (CDCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kỹ thuật Điện (CTTT đào tạo bằng tiếng Anh) - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp (KTCN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

16.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 270 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,840,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

T00, T03, T04, T05

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Chăn nuôi - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,840,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, A02, B04, D08

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, D90

Điểm chuẩn 2020:

điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề cần thơ (CTVC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi - Trường Đại học Hàng hải (VIMARU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,030,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 16.0 điểm