Logo
Nuôi trồng thuỷ sản - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ứng dụng phần mềm - Trường cao đằng bách khoa Sài Gòn (BKC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Học phí 420.000 đ/tín chì. Tổng cộng 110 tín chỉ, học 2.5 năm

Học phí:

18,480,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản lý Đất đai - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,875,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

, NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Kỹ Thuật Phục Hình Răng - Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn (SGI)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn (SGI)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
CN Văn hóa du lịch - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (NOIVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,466,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C20, D15

Điểm chuẩn 2020:

18.0 - 21.0 điểm
Logo
Khoa học cây trồng - Trường Đại học Tân Trào (DAIHOCTANTRAO)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, A01

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Thành Đô (THANHDO)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01, D96

Điểm chuẩn 2020:

14.5 điểm
Logo
Tiếng anh - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thư ký - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT