Logo
Tư vấn môi trường - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị lữ hành - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D15

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Tiếng Nhật - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn , Trường công lập chất lượng cao

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12
Logo
Kiến trúc - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Tổ chức thi môn năng khiếu cho khối V và Môn năng khiếu hệ số 2

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H00, H01, V00, V01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Quản lý môi trường - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Marketing - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng , Đây là ngành mới mở tuyển sinh bắt đầu từ năm 2021. Điểm chuẩn hiển thị ở trên chỉ là điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào chứ không phải điểm trúng tuyển

Học phí:

17,630,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D10, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Điểm chuẩn:

18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học công nghệ Sài Gòn (STU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng: 350.000 đ/tháng

Học phí:

25,620,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D09, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

21,020,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D10, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Điểm chuẩn:

21.5 - 22.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm