Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thủ Đức (CTD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm phòng trọ

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00

Điểm chuẩn:

22.5 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo (Cắt gọt kim loại) - Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương III (CVCT3)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Cơ điện tử - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 135 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị doanh nghiệp vùa và nhỏ - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Sữa chữa máy nâng chuyển - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ may Veston - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ