Logo
Kỹ thuật điện - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01

Điểm chuẩn:

25.75 điểm
Logo
Ngôn ngữ học - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Ngữ văn hệ số 2.

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.7 điểm , NLĐG: 730.0 điểm
Logo
Kỹ thuật tàu thuỷ - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật Cơ điện tử - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng

Học phí:

9,860,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

17.45 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08

Điểm chuẩn:

16.05 điểm
Logo
Dược học (có CC Tiếng Anh) - Trường Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, CL Cao Tiếng Anh , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng , Xét thêm chứng chỉ tiếng anh quốc tế TOEFL iBT, IELTS

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.85 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: không có , Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr

Học phí:

47,684,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01, D11, D12, D15, D72

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Cần Thơ) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

19.7 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

12.0 - 16.0 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Lập trình máy tính - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,760,000 VNĐ/năm