Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Piano - Trường Đại học Văn Lang (VANLANG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 5 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

45,045,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

18.0 - 24.0 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

60,144,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07

Điểm chuẩn:

21.0 - 24.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, C20, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Kinh doanh thương mại - Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 135,000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Tiếng nhật - Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 135,000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.5 điểm
Logo
Cắt gọt kim loại - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thủ Đức (CTD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm phòng trọ

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 15.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm