Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 350 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C04

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, C08, D07, D08

Điểm chuẩn 2020:

19.0 - 19.5 điểm
Logo
Tin học ứng dụng - Trường Cao đẳng NOVA (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngành Thông tin Thư viện - Trường Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D09, D15, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Huấn luyện thể thao - Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM (USH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng: 140,000; 190,000; 350,000; 580,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

T00, T02, T03, T04, T05, T07

Điểm chuẩn 2020:

19.8 - 23.0 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM (USH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 140,000; 190,000; 350,000; 580,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

T00, T02, T03, T04, T05, T07

Điểm chuẩn 2020:

19.8 - 23.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, C00, D01, B03

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (HPMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

24.6 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TpHCM (ITC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , hp 5.3 -5.8 tr/hk

Học phí:

20,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TpHCM (ITC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , hp 5.3 - 5.8 tr/hk

Học phí:

21,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT