Logo
Marketing - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,423,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A01, C01, D01, D96, NLĐG

Điểm chuẩn:

24.5 - 26.0 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Bảo hộ lao động - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,423,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A01, B00, C01, D07

Điểm chuẩn:

17.0 - 19.5 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, A04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Sản Xuất Phim Kỹ Thuật Số - Trường Đại học RMIT (RMIT)

Đại Học, Quốc tế , Úc (Australia) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 8.8 - 10.7 triệu/tháng tùy theo phòng , Đào tạo bằng tiếng anh

Học phí:

333,497,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

TB Học bạ

Điểm chuẩn:

7.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (CAOTHANG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Môn Toán nhân hệ số 2

Học phí:

11,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90, NLĐG

Điểm chuẩn:

20.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kinh doanh xuất nhập khẩu - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

9,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Công nghệ may - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 390 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 15.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Tiếng anh - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 17.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Tài chính doanh nghiệp - Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (COFER)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01

Điểm chuẩn:

16.0 - 19.0 điểm