Logo
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

36,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

D01, N01, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 24.5 điểm , NLĐG: 910.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Bến tre) - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.5 - 23.5 điểm , NLĐG: 710.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C01, C02

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản lý công nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

20.25 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

66,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D09, D14

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, D06, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Kinh doanh thương mại - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

M01

Điểm chuẩn:

22.25 điểm
Logo
Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

12,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT