Logo
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.2 điểm , NLĐG: 840.0 điểm
Logo
Khoa học máy tính - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 95 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

24.55 điểm , NLĐG: 980.0 điểm
Logo
Dược sỹ - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Phiên dịch tiếng nhật kinh tế thương mại - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tiếng anh - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thực phẩm - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thực phẩm - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tin học ứng dụng - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thương mại điện tử - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 45 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.9 điểm , NLĐG: 900.0 điểm