Logo
Thiết kế đồ họa - Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

25,320,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

H00, H07, NLĐG, V00, V01

Điểm chuẩn:

15.5 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Đại học Văn Lang (VANLANG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

35,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

22.75 - 24.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

29,200,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị khách sạn - Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 155 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

23.0 điểm
Logo
Kế toán - Đại học thủ dầu một (TDMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 10,875,000 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

NLĐG

Điểm chuẩn:

, NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 155 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07, D90

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Marketing - Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

35,330,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, D14, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Chăm sóc da và Spa - Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm