Logo
Y khoa - Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) (TUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

23.6 điểm
Logo
Kế toán - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 495 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D09

Điểm chuẩn 2020:

22.75 điểm
Logo
Kinh tế - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 135 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

22.0 điểm
Logo
Khoa học máy tính - Trường Đại học Tân tạo (TTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Điều kiện TB 3 năm THPT >= 6

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm
Logo
Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội (HMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

19.9 điểm
Logo
Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Tân Trào (DAIHOCTANTRAO)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, B04

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Tân Trào (DAIHOCTANTRAO)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

M00, M05, M07

Điểm chuẩn 2020:

20.0 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) - Trường Đại học Xây dựng (NUCE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc nội thất) - Trường Đại học Xây dựng (NUCE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V02, V10

Điểm chuẩn 2020:

19.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng - Trường Đại học Xây dựng (NUCE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm