Logo
Hệ thống thông tin - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.5 điểm , NLĐG: 860.0 điểm
Logo
Thú y, chăn nuôi - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quan hệ công chúng - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.3 điểm , NLĐG: 960.0 điểm
Logo
Kỹ thuật máy tính - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.8 điểm , NLĐG: 870.0 điểm
Logo
An toàn thông tin - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 60 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

24.45 điểm , NLĐG: 900.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin (BT) - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.9 điểm , NLĐG: 850.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ