Logo
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) - Khoa Y - Đại học quốc gia TPHCM (MEDVNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

88,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.25 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ điện tử - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

30,430,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

D01, D04, D14, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) - Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

19.6 - 25.08 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

21,020,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, A16, C15, D01, D10, TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp

Điểm chuẩn:

0.0 - 20.67 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C02, D01

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Kinh doanh Quốc tế - Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.6 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 21.0 điểm , NLĐG: 690.0 điểm
Logo
Kinh tế - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

20.65 - 26.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm