Logo
Kế toán - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 270 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.9 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

32,540,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

N05, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.5 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D78

Điểm chuẩn:

22.85 - 24.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.6 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H01, H06

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 320 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

26,360,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Học viện hàng không Việt Nam (VAA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 440 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

20.6 điểm
Logo
Kiến trúc (học tại cơ sở Đà Lạt) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

18.25 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.55 điểm