Logo
Tài chính - ngân hàng - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,200,000 VNĐ/năm
Logo
Quản lý doanh nghiệp - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,200,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ thông tin - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,600,000 VNĐ/năm
Logo
Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,600,000 VNĐ/năm
Logo
Sư phạm mầm non - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

5,840,000 VNĐ/năm
Logo
Kế toán xây dựng - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

6,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

6,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế Web - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

6,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

6,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ