Logo
Marketing - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

25.35 điểm
Logo
Kế toán, kiểm toán - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 570 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,423,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

21.5 - 25.0 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90

Điểm chuẩn 2020:

26.5 điểm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học công nghệ Sài Gòn (STU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng: 350.000 đ/tháng

Học phí:

25,620,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D09, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) - Trường Đại học thương mại (TMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D03

Điểm chuẩn 2020:

22.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

20.85 - 25.5 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A) - Trường Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Điểm chuẩn 2020:

25.0 điểm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

17,630,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D10, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Điểm chuẩn 2020:

21.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90

Điểm chuẩn 2020:

26.5 điểm
Logo
Du học Đức (German) - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Du học , Đức(German) , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ