Logo
Tài chính ngân hàng - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Marketing - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Đông Nam Á học - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Ngôn ngữ Nhật - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Xã hội học - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Kiểm toán - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Kế toán - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Y học cổ truyền - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

24.65 điểm , NLĐG: 950.0 điểm