Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Dược học (TPHCM) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.35 điểm
Logo
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - Học viện cán bộ TPHCM (HVC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: Miễn phí

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, C03, C04, C14

Điểm chuẩn:

18.66 - 22.35 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

21.25 điểm
Logo
Tiếng Anh - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngành Quan hệ quốc tế - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (DAV)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D03

Điểm chuẩn:

25.1 điểm
Logo
Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C14

Điểm chuẩn:

21.5 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tây Đô (TDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 440 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm