Logo
Bảo quản và chế biến thực phẩm - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật nhiệt - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Đồ họa kiến trúc - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Luật - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Công tác Xã hội - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Kinh tế - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị nhân lực - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm
Logo
Luật kinh tế - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 165 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm