Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẵng Hoa Sen (HSC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẵng Hoa Sen (HSC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thú y chăn nuôi - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Y khoa - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 280 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

26.7 điểm
Logo
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D09, D15

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Bảo tàng học - Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D09, D15

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Du lịch - Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật - Đại học mỹ thuật TpHCM (HCMUFA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 5 , ký túc xá tháng: , - Hình hoạ (hệ số 2): vẽ đầu tượng, thời gian 1 buổi sáng (5 tiết) - Bố cục (hệ số 1): tranh màu, thời gian 5 giờ - Xét ĐT THPT môn ngữ văn

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

32.5 điểm
Logo
Sư phạm mỹ thuật - Đại học mỹ thuật TpHCM (HCMUFA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: , - Hình hoạ (hệ số 2): vẽ chân dung người, thời gian 1 buổi sáng (5 tiết) - Bố cục (hệ số 1): tranh màu, thời gian 5 giờ - Xét ĐT THPT môn ngữ văn

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

28.5 điểm