Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

25.15 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C04, D15

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 600 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C04

Điểm chuẩn 2020:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 190 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, C20

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 270 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90

Điểm chuẩn 2020:

21.9 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Gia Định (GDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A09, C04, Điểm TB Học bạ 12 , IELTS

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 16.0 điểm
Logo
Kiến trúc (học tại cơ sở Đà Lạt) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn 2020:

18.25 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Học viện hàng không Việt Nam (VAA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 440 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D96

Điểm chuẩn 2020:

20.6 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển riêng

Tổ hợp môn:

H01, H06

Điểm chuẩn 2020:

22.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, C15

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm