Logo
Ngôn ngữ Anh - Đại học khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 195 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.0 điểm , NLĐG: 910.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

21.85 - 24.0 điểm
Logo
Y khoa - Đại học y dược cần thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 810 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.3 điểm
Logo
Điều dưỡng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.6 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

23.9 điểm
Logo
Luật - Đại học luật TpHCM (HCMULAW)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 1,430 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D03, D06

Điểm chuẩn:

17.0 - 21.5 điểm
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.75 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 310 , ký túc xá tháng: không có , Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr

Học phí:

47,684,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A07, C00, D00

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.15 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh (NHKS - Nhân lực) - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 230 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

32.5 điểm