Logo
Khúc xạ nhãn khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.55 điểm
Logo
Y tế công cộng (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

18.3 điểm
Logo
Dinh dưỡng (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.6 điểm
Logo
Dược học (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.35 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.75 điểm
Logo
Điều dưỡng (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.6 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.05 điểm
Logo
Y khoa (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 400 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.5 điểm
Logo
Kỹ thuật chế biến món ăn - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Dược sỹ - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ